Strona główna Aktualności
Aktualności
Biuro Obsługi Interesanta PDF Drukuj artykuł

Biuro Obsługi Interesanta

Z przyczyn organizacyjnych od 1 kwietnia 2021r.  informacje telefoniczne udzielane są w poszczególnych Wydziałach Sądu

-I Wydział Cywilny  tel. 89 7156946

-II Wydział Karny    tel. 897152936

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. 897152621

-V Wydział Ksiąg Wieczystych tel. 897156955

 
Dni wolne od pracy w 2021r. w Sądzie Rejonowym w Biskupcu PDF Drukuj artykuł

Dni wolne od pracy w 2021r. w Sądzie Rejonowym w Biskupcu

Uprzejmie informujemy, iz Zarządzeniem A-021-3/21  Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu i Dyrektora Sądu Okregowego w Olsztynie

1. wyznacza się dni wolne od pracy  za świeta przypadajace w sobotę:

* 4 maja 2021r. (wtorek)- za świeto przypadające w sobote 1 maja 2021r.

* 24 grudnia 2021r. (piątek) - za świeto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r.

2. wyznacza się dni wolne od pracy:

* 4 czerwca 2021 r. (piątek)-za odpracowaniem w dniu 12 czerwca 2021 (sobota)

* 12 listopada 2021 r. (piątek)- za odpracowaniem w dniu 20 listopada 2021r.  (sobota)

 
Zarządzenie Prezesa Sądu rejonowego w Biskupcu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie PDF Drukuj artykuł

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie

A-021-54/20 z dnia 9 listopada 2020r.

dot. podjęcia działań dotyczących funkcjonowania Sądu Rejonowego w Biskupcu w warunkach pogarszającej się

sytuacji epidemicznej w kraju...

 
Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu dot. utworzenia Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt Elektronicznych PDF Drukuj artykuł

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu A-021-48/2020 z dnia  29-09-2020r. dot. utworzenia  Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt Elektronicznych od dnia 1 października 2020r.

 
Informacja w związku z rozprzestrzenianiem sie tzw.koronowirusa PDF Drukuj artykuł

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i  pracowników Sądu uprzejmie prosimy, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie (np. udział w wokandzie) korzystać z innych dostępnych rozwiązań kontaktu z sądem np. kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeśli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie, bądź drogą mailową do wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe wydziałów dostępne są na stronie internetowej sądu: www.biskupiec.sr.gov.pl)

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana. 

 
Archiwalne pytania konkursowe PDF Drukuj artykuł

 

 

 
Zarządzenie dotyczące zamknięcia kasy w Sądzie Rejonowym w Biskupcu PDF Drukuj artykuł

Zarządzenie dotyczące zamknięcia kasy w Sądzie Rejonowym w Biskupcu

 
Samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat PDF Drukuj artykuł

Od października  2019 r. w Sądzie Rejonowym w Biskupcu. zostanie zainstalowany samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat.

Umożliwi on uiszczanie wpłat na rachunek dochodów, sum na zlecenie, FPPoPP za pośrednictwem kart płatniczych.

Możliwy będzie również zakup e-znaku za pośrednictwem terminala.

Wpłaty gotówkowe na rachunki sądu będą realizowane w placówkach pocztowych na terenie całego kraju w wariancie Standard.

Interesanci nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z realizacją transakcji gotówkowych. 

 

Instrukcja obsługi terminala płatniczego

"Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków  oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej"

 
Bezpłatna Pomoc Pokrzywdzonym PDF Drukuj artykuł

Bezpłatna Pomoc Pokrzywdzonym

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie